Ventilation Södertälje

Anlita hjälp med ventilation i Södertälje

Behöver du se över din ventilation bör du anlita hjälp med att utföra en kontroll och att få en möjlig åtgärdsplan. Med rätt hjälp kommer du snart att få din förbättrade ventilation och du kan andas in en renare luft. Bor du i Stockholmsområdet så kan du få utmärkt hjälp med din ventilation i Södertälje. 

Riktiga proffs kan hjälpa dig. Exempelvis https://www.xn--ventilationsdertlje-vwb78a.se/ är ett företag du hittar i Södertälje som har all expertis som behövs för ett välfungerande ventilationssystem. 

Det finns olika åtgärder som kan göras för att förbättra din ventilation och det kan vara att byta ut hela ventilationssystemet eller enbart göra mindre justeringar. En mindre justering kan vara till exempel att göra en förändring i installationen eller kanske att byta till ett effektivare filter i systemet.

 

OVK-besiktning

För att ta reda på vad som behöver åtgärdas i ventilationssystemet ska det göras en OVK-besiktning, och efter den så är det fullt fart framåt att fixa de eventuella problem som finns. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och den görs olika ofta, beroende på vad byggnaden används till.

Gäller det en bostad där det endast bor en familj så ska besiktningen göras enbart innan ventilationen sätts i bruk och sedan behövs ingen mer kontroll. Men är det så att det bor flera i fastigheten som till exempel ett hyreshus så behövs det regelbundna kontroller. Är det en byggnad som används som vårdlokal, som exempelvis en vårdcentral, så behövs det en besiktning vart tredje år.

 

 

Dålig luft medför risker

Om man arbetar eller bor i en byggnad med dålig luft så kan det riskera välmåendet, och det kan visa sig genom trötthet eller huvudvärk. Om man har anlag för eller lider av allergier så ska man vara extra noggrann med att bibehålla en bra luftkvalitet, eftersom dålig luft kan sätta fart på allergier.