Den första mopeden

Som förälder är det lite speciellt när barnen är gamla nog för att få sin första moped. Plötsligt kan de själva ta sig till skola, kompisar och aktiviteter enkelt och snabbt istället för att man ska skjutsa dem. Den lilla oron som man kanske kan känna för att barnen nu ska färdas i högre hastighet…