markarbeten

Grunden lägger alltid grunden

Grunden lägger alltid grunden

När det gäller markarbeten tänker du kanske att det kan vem som helst som har den typen av utbildning eller erfarenhet sköta. Ofta är svaret ja, men vill man ha ett väl utfört arbete så krävs det en gedigen kunskap och ett intresse för det slutgiltiga resultatet. Någon som gärna följer ditt projekt från början till slut. Det många kanske inte tänker på är att markarbeten utgör grunden till det mesta i de hus och platser som vi vistas på. Det gäller både din bostad, vägen du kör på, barnens fotbollsplan och affären där du handlar. Det mesta har i sin tillkomst förberetts med hjälp av olika typer av markarbeten.

 

Markarbeten som sanerar

Det finns även markarbeten som “avslutar” platser där vi har vistats. Där kan det handla om industrilokaler som har lagts ner, rivningar av lägenhetshus, olika typer av ombyggnationer eller rivningar. Sanningen är den, att blir det inte rätt med markarbetet så kan hela projektet få lida för det. Var därför noga då du som privatperson, kommun eller företag anlitar en partner för ditt projekt. Det är viktigt att firman som du ska samarbeta med förstår det stora ansvar det innebär att jobba med just markarbete.

 

 

Arbete med förorenade områden

Om du har ett förorenat område som exempelvis en nedlagd industri, ett militärt område, bensinstation eller drivmedelsanläggningar som behöver saneras på grund av exempelvis kemikalier i marken, finns det en hel del aktörer att välja mellan när man söker på företag som arbetar med markarbeten. Består föroreningarna av olja, diesel, bensin eller olika metaller så finns Håkans Entreprenad AB som utför markarbeten i Brålanda med omnejd. Företaget har en lång och gedigen kunskap och är en pålitlig partner i ditt projekt när det gäller rening av grundvatten och rivning av byggnader. De åtar sig arbeten över hela Sverige, både som totalentreprenör och utförandeentreprenör.