Medicintekniska produkter från Sollentuna Plast & Gravyr AB

19 april 2023 Julia Zsiga

Sollentuna Plast & Gravyr AB, en finmekanisk verkstad grundad 1986, har specialiserat sig på precisionsbearbetning av plast och aluminium med små toleranser. Företaget har vidgat sina vyer och erbjuder nu även tillverkning av medicintekniska produkter, med samma noggrannhet och kvalitet som deras övriga tjänster.

Materialkännedom och tillverkningsteknik

Plast ställer stora krav på materialkännedom och tillverkningsteknik. Sollentuna Plast & Gravyr AB utvecklar ständigt nya tekniker för att möta kundens krav. De huvudsakliga teknikerna som används är maskingravyr, fräsning, svarvning, kapning, bockning, limning och montering. Företaget har stor erfarenhet av att arbeta med medicintekniska produkter, där samma omsorgsfulla precision krävs vid montering som vid tillverkning av ingående delar.

image

Precisionsarbete och yrkesskicklighet

Sollentuna Plast & Gravyr AB är ett företag specialiserat på precisionsarbeten som kräver många års yrkesskicklighet. De fokuserar på enstaka prototyper och små till medelstora serier och har höga krav på precision och snabba leveranser för att leverera högkvalitativa totalprodukter.

Företaget har utökat sin produktion till att inkludera medicintekniska produkter och arbetar nu mer med styrda maskiner och har högre kompetens för CAD/CAM. Trots den utökade kapaciteten utför de fortfarande gravyrarbeten.

Sollentuna Plast & Gravyr AB kan tillverka prototyper av alla slag och hjälper kunder från skiss till färdig produkt. Genom att erbjuda kundanpassade lösningar och säkerställa en hög nivå av kvalitet och precision, kan kunder inom medicinteknikbranschen lita på att företaget kommer att leverera produkter som uppfyller deras specifika krav.

Sammanfattningsvis erbjuder Sollentuna Plast & Gravyr AB relevanta tjänster för inköpare av medicintekniska produkter. Med deras långa erfarenhet av precisionsbearbetning, materialkännedom och tillverkningsteknik, samt deras engagemang för att leverera kvalitativa totalprodukter, kan kunder lita på att få tillförlitliga och effektiva lösningar för sina medicintekniska behov.

Sollentuna Plast & Gravyr AB har en stark kompetens inom medicinteknik och har en dedikerad personal som arbetar med att säkerställa högsta möjliga kvalitet och precision i tillverkningen av medicintekniska produkter. De har också erfarenhet av att uppfylla strikta krav på material och hygien, vilket är särskilt viktigt inom medicinteknikbranschen.

Företaget är stolta över sin förmåga att erbjuda kundanpassade lösningar och att arbeta tätt tillsammans med kunderna för att säkerställa att produkterna uppfyller deras specifika behov. Detta innebär att företaget kan ta fram prototyper som är anpassade efter kundernas önskemål och därefter producera dessa i små eller större serier.

Läs mer här om finmekanisk verkstad

Fler nyheter