konferens

Ordna en lyckad och säker konferens i Malmö

Covid-19 har förändrat vår vardag en hel del. Bland annat finns det restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som man bör följa. När ni ska anordna en konferens så finns det därför ett par extra saker att tänka på. Det är viktigt att lokaler och anläggningar är rena, att personalen har kunskap i hur de ska agera och att man har möjlighet till social distansering. Det kan kännas tryggt att få stöd av en konferensanläggning som hjälper er med det praktiska. Vill ni anordna en Konferens i Malmö så är det en fördel att vända sig till någon som har nyrenoverade och moderna lokaler. Luftiga lokaler med god ventilation gör konferensen tryggare.

Att tänka på när ni anordnar konferens

Konferenser fyller en viktig funktion för många företag. Det är ett sätt att samla en större mängd personal på samma plats och sprida information. Konferenser är också bra för teamkänslan och ger möjlighet till att umgås. Under Covid-19 är det dock viktigt att ta speciell hänsyn till hygien och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

  • Ni bör genomföra en riskbedömning inför konferensen. Ta gärna hjälp av konferensanläggningen.
  • Vid planeringen bör ni begränsa antalet deltagare och se över förutsättningarna för konferensen. Det kan exempelvis vara bra att boka en större lokal.
  • Var noga med att det finns möjlighet till att hålla god handhygien. Där kan konferensanläggningen hjälpa er att se till så det finns exempelvis handsprit.

 

Frågor ni kan ställa till konferensanläggningen

När ni planerar konferensens upplägg är det viktigt med dialog. Genom en dialog med konferensanläggning kan ni tillsammans se till att alla moment blir säkra och trygga för deltagarna. När det kommer till aktiviteter bör ni undvika moment som kräver fysisk kontakt. Under planeringen är det också bra att fråga om hur många toaletter som finns tillgängliga och hur många deltagare som konferensanläggning rekommenderar.