Relining – en modern lösning för ditt gamla avloppssystem

15 augusti 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

Grattis till ditt nya hus! En av de utmaningar som många nyblivna husägare ställs inför, särskilt när de förvärvar äldre fastigheter, är att hantera gamla rörsystem. Äldre avloppsrör kan vara skadade eller slitna, vilket kan leda till läckage och blockeringar. Här kommer relining in som en räddare i nöden.

Vad är relining?

Relining är en modern teknik där man renoverar gamla avloppsrör inifrån, utan att behöva gräva upp dem. Metoden innebär att man för in en ny rörstrumpa invändigt i det befintliga röret och sedan härdar den med hjälp av värme eller UV-ljus. Resultatet är ett nästan helt nytt rör inuti det gamla, med förbättrad hållbarhet och funktion.

Fördelar med relining

Kostnadseffektivt

Ett av de främsta skälen till att husägare väljer relining istället för att helt byta ut sina gamla rör, är kostnaden. Att gräva upp och byta rör är ofta mycket dyrare än relining, särskilt om rören ligger på svåråtkomliga platser.

Relining

Snabb och smidig process

Istället för att stå ut med veckor av byggande och grävande kan relining oftast utföras på bara några dagar. Detta minskar obehaget och störningarna för husägare.

Miljövänligt

Relining innebär mindre avfall än ett komplett rörbyte, vilket är bra för miljön. Dessutom innebär metoden mindre grävande, vilket minimerar skador på närliggande vegetation och landskap.

När bör man överväga relining?

Återkommande blockeringar

Om dina avloppsrör ständigt blockeras kan det vara ett tecken på skador eller avlagringar. Relining kan återställa rörets ursprungliga diameter och förbättra flödet.

Läckage eller fukt

Märker du tecken på läckage, som fuktfläckar på väggar eller golv, kan det vara en indikation på skadade rör. Relining kan försegla dessa skador och förhindra ytterligare läckage.

Gamla rörsystem

Om du vet att ditt hus har mycket gamla rörsystem som inte har underhållits på länge, kan det vara klokt att överväga relining innan problem uppstår.

Förberedelse för relining

Inspektion

Innan du bestämmer dig för relining bör du låta en expert inspektera dina rör med en kamera. Detta hjälper till att identifiera exakt var skadorna finns och om relining är den bästa lösningen.

Rengöring

Innan själva reliningprocessen börjar måste rören rengöras ordentligt. Detta säkerställer att rörstrumpan fäster ordentligt och att resultatet blir så bra som möjligt.

Fler nyheter