Trädbeskärning i Lund – låt arboristen ta hand om dina träd!

30 juni 2022 william eriksson

editorial

Visste du att en felaktig trädbeskärning kan förstöra ett träd? Det är inte så ovanligt som man tror. Många vill klara sig själva, och även ta hand om sin trädgård på egen hand. Men det är en hel del saker att tänka på vid beskärning. 

Om man tycker det känns svårt och är rädd för att ta död på sina älskade äppelträd kan en idé vara att ta in hjälp. Med trädbeskärning i Lund kan man vara säker på att träden hålls friska och långlivade. Arborister har den kunskap och erfarenhet som behövs vid rätt beskärning av träd och buskar. 

Varför är trädbeskärning så viktigt? 

När ett träd eller en buske blivit beskuret på ett bra sätt kan man öka fruktbildningen. Man kan alltså få en större skörd. På unga träd kan man även få till en tidigare fruktsättning. Att beskära ett träd kan också ha ett estetiskt syfte, man vill ha en fin trädgård. 

Man vill ta bort döda och torra grenar, och samtidigt kanske få ett större ljusinsläpp. I vissa fall måste man beskära träd och buskar som är utmed vägar för att ge fri sikt och framkomlighet. Gällande detta finns regelverk hos kommunen. 

 

trädbeskärning Lund

 

När trädet ser ut som en igelkott 

Man tänker kanske att det är dyrt att ta in hjälp. Man har ju en såg och sekatör, bara att sätta igång! Det finns dock olika följder, nästan som biverkningar, av en felaktigt utförd beskärning. En sådan följd är ifall ett fruktträd ser ut som en igelkott. Då har beskärningen varit felaktig under lång tid. 

Trädet kompenserar sitt förlorade lövverk genom att skjuta upp väldigt många nödskott, även kallade vattenskott. Dessa träd brukar också ge dålig fruktskörd. Detta problem kan åtgärdas, men det tar lång tid. En annan följd är att ett träd får större risk för röta och sjukdom om det blivit felaktigt beskuret. 

Fler nyheter