Grunden lägger alltid grunden

Grunden lägger alltid grunden

När det gäller markarbeten tänker du kanske att det kan vem som helst som har den typen av utbildning eller erfarenhet sköta. Ofta är svaret ja, men vill man ha ett väl utfört arbete så krävs det en gedigen kunskap och ett intresse för det slutgiltiga resultatet. Någon som gärna följer ditt projekt från början…