Så går en kontrollerad trädfällning i Norrtälje till

Ibland kan det vara så att man även på sin egen tomt behöver tillstånd från stadsbyggnadskontoret för att få fälla ett träd. Detta eftersom trädet kanske är K-märkt eller ingår i detaljplanen för området. Det är därför bäst att alltid först kolla med kommunen innan man utför en trädfällning i Norrtälje eller någon annanstans. Man…