trädfällning

Så går en kontrollerad trädfällning i Norrtälje till

Ibland kan det vara så att man även på sin egen tomt behöver tillstånd från stadsbyggnadskontoret för att få fälla ett träd. Detta eftersom trädet kanske är K-märkt eller ingår i detaljplanen för området. Det är därför bäst att alltid först kolla med kommunen innan man utför en trädfällning i Norrtälje eller någon annanstans. Man bör också tänka sig för mer än en gång innan man bestämmer sig för att såga ner trädet. 

Det tar många år för träd att växa sig stora och en gång i tiden planterades de säkert där av en bra anledning. Träd har en dränerande förmåga och kan hjälpa till att hålla vatten borta från mark som annars lätt skulle ha översvämmats. De skyddar även mot sol och vind vilket inte sällan håller energikostnaderna nere i fastigheten. Det kan mycket väl vara en av anledningarna till att de en gång i tiden planterades. 

 

En arborist kan ställa diagnos på träd och även ta ner dem

Träd fungerar även som boplats för många viktiga insekter och fåglar. De hjälper på så vis till att både skydda och öka mångfalden bland våra arter. Men ibland är det bästa trots allt att ta ner hela eller delar av trädet. Ibland växer träd sig alltför stora och då kan de riskera att skada omkringliggande fastigheter då grenar skaver mot fasad och tak. 

Träd kan även drabbas av olika sjukdomar som försvagar grenverken. Grenarna kan riskera att falla ner och skada människor, och ett sådant träd bör man givetvis ta ner. En arborist, https://www.xn--trdfllningnorrtlje-mtbcl.nu/, kan hjälpa till med att ställa diagnoser på träd, men även att på ett säkert och kontrollerat sätt fälla dem. De har all den nödvändiga utrustning som behövs och kan enkelt ta ner trädet bit för bit så att fällningen varken skadar intilliggande byggnader eller människor.